سوابق کاری

مجید کاشانکی

توضیح :

* مجید بیگدلی معروف به کاشانکی *

متولد اردیبهشت ماه 1357 ساکن کهریزک

* فارغ التحصیل از دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار در رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری

* دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای  سیاسی و ژئوپلیتیک

* مدیر گروه جهادی مبارزه با مفاسد استان تهران