عنوان : تیزر تبلیغاتی مجید کاشانکی

00000000000 SuperVisor SuperVisor 1400/03/20
  • تعداد بازدید : 717
خلاصه

دراین کلیپ بعضی از برنامه های مجید کاشانکی را که از کاندیدای شورای شهر کهریزک است 

توضیحات

را خواهید دید 

شما هم با انتشار این کلیپ صدای مردم کهریزک باشید 

00000000000 SuperVisor SuperVisor 1400/03/20
  • تعداد بازدید : 717
نظرات
ارسال نظرات