عنوان : اعلام برنامه های مجید کاشانکی در کهریزک بخش دوم

00000000000 SuperVisor SuperVisor 1400/03/20
  • تعداد بازدید : 466
خلاصه

مجید کاشانکی کاندیدای شورای شهر کهریزک بخش دوم برنامه های اجرایی خود

توضیحات

را در شهر کهریزک اعلام نمود که به شرح ذیل می باشد 

-10 ایجاد راهــکار مناسب جــهت جمع آوری ســگهای ولگرد و بلاصاحب در سطح شهر با احترام به حقوق حیوانات

-11 پیگیری حل و به حداقل رساندن مشکلات آنتن دهی و اینترنت در سطح محلات شهر

-12 ساماندهی اوضاع نابسامان ورزش و اختصاص مکانهای ورزشی ویژه بانوان

-13 احداث بازار روزهای دائمی در مناطق مختلف و ایجاد اشتغال برای جوانان با اجاره حداقلی

-14 پیگیری مشکلات آب شرب

-15 پیگیری بازگشت مجدد دانشگاه ازاد اسلامی واحد  کهریزک به شهر کهریزک

-16 ایجاد هماهنگی و تعامل مناسب با ادارات مختلف جهت به حداقل رساندن مشکلات شهروندان

-17 سامانـدهی وضـعیت سیـستم حمل و نقل عمومی و ایجاد پایانه مسافربری تاکسی و شرکت واحد اتوبوسرانی

-18 برپایی جلسات مردمی و دیدار چهره به چهره با شهروندان و ارائه گزارش مــاهانه در مــورد عملکرد  مجموعه مدیریت شهری در مناطق مختلف

-19 استفاده از نیروهای متخصص در واحد فضای سبز و بازگشت طراوت و سرسبزی به بوستانها و معابر شهر

-20 ارائه طرحهای مناسب جهت حمایت از مساجد، حسینیه ها و هیئات مذهبی

-21 زیباسازی و بهبود وروردی و خروجی های شهر و ارتقاء سیما و منظر شهر

-22 ساماندهی بافتهای قدیمی و فرسوده و ناکارآمد شهری  

00000000000 SuperVisor SuperVisor 1400/03/20
  • تعداد بازدید : 466
نظرات
ارسال نظرات